Стерилна желатинова гъба

Абсорбираща желатинова гъба

Спринцовки за еднократна употреба

Игли за еднократна употреба

Карпулни игли