АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

  • Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК;
  • Издаване на дубликат на болничен лист;
  • Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.);
  • Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасящо се до здравното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи.