СТОМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО / "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" ЕООД/ ОСИГУРЯВА:

 

 • СПЕШНА И НЕОТЛОЖНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ОТ 8:00 ДО 18:00;
 • КАБИНЕТ ЗА РЕНГЕНОГРАФИИ ОТ 8:00 ДО 18:00;
 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА СЧУПЕНИ ЗЪБНИ ПРОТЕЗИ  В СТОМАТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ.

 

ДРОГЕРИЯ КЪМ СТОМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО / "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" ЕООД/ РАЗПОЛАГА С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА / МАСКИ, РЪКАВИЦИ И ДР./, 

СПИРТ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ.

СТОМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
 • НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  Д-Р МАЙЯ ГРАШКИНА

  Д-Р А. ПОПОВ

  Д-Р ДЕНИЦА ПЕНЕВА

  Д-Р ЯНА СТОЯНОВА

  Д-Р П. ПЕНЕВ

  Д-Р ЦВ. САВЧЕВА

 • Нови продукти

  Серия против стареене Fukoidan

  Еко продукти Ecosphere

  БЛОГ